Mainīgo datu uzlīmes. Mainīgo datu drukāšanas procesā ir iespējams mainīt tekstu, dizainu, grafiku, krāsas, kārtas numurus un svītrkodus, nepārtraucot drukāšanas procesu. To var izmantot noliktavu, izplatīšanas, nosūtīšanas, uzglabāšanas, izsekošanas u.c. nozarēs.